Egyházi hírek

Pünkösd másnapján egyházunk az elmúlt évekhez hasonlóan ismét országos konferencia keretében ünnepel. „De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.” (Apostolok Cselekedetei 1; 8)

Húsvét örömében együtt zeng az egyház népének éneke, mert Jézus feltámadásával győzött a halálon az élet, s eljött az új reménység hajnala!

A sokszínű Menich Andrásról és missziójáról készített műsorát húsvét vasárnap reggel 6 óra 27 perckor sugározza a Duna Televízió, melyet a Duna World márc. 31-én délelőtt 10 óra 22 perckor megismétel. Az adás később is megtekinthető a Médiaklikk honlapon.

A keceli pünkösdi gyülekezet története és élete elválaszthatatlan a Városi családtól.

2012. február 13-án a Magyar Pünkösdi Egyház kadarkúti szeretetotthona a tűz martalékává vált. Az újjáépítési munkálatok rengeteg kihívást jelentettek a Magyar Pünkösdi Egyháznak épp úgy, mint az intézmény vezetésenek. Az újjáépített otthon november 28-án nyitotta meg ismét kapuit.

A Projekt címe: A Magyar Pünkösdi Egyház 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

November 17-én Pataky Albert egyházelnök fogadta az amerikai Assemblies of God pünkösdi közösség képviselőit. A megbeszélésen, amelyen a két felekezet szolgálati lehetőségeiről tájékoztatták egymást a vezetők, részt vett Dr. Stephen Tourville Pennsylvánia és Delawaere Állam szuperintendense feleségével, Jim Sabella közép-európai misszió-igazgató és felesége, valamint Paul Gracza és Rick Wislocky misszionáriusok.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Elnöksége nyilatkozata a párizsi terrortámadások kapcsán

-  Kedvezményezett neve: Magyar Pünkösdi Egyház
- A projekt címe: Minőségfejlesztés a segítők segítésétől a szociális szolgáltatásnyújtásig a Magyar Pünkösdi Egyház és intézményeiben
- A szerződött támogatás összege: 52.458.600 Ft

Október 24-én szombaton Debrecenben a debreceni pásztorkör és a nagyváradi román pünkösdi gyülekezetek pásztorai szervezésében román-magyar pásztor találkozó volt. A találkozó keretében hazánkba látogatott a román pünkösdiek új elnöke, Adelean Moise, akivel tárgyalást folytatott egyházunk elnöksége, valamint a Credo TV vezetősége is eljött a találkozóra, akikkel való együttműködésről tárgyalt az elnökség. A találkozón a román és magyar pünkösdi egyházak elnökei hirdették az Igét.

Tartalom átvétel